Skip to main content

Ургентна зона

Територија или област на којем је настао извор хитности или дистрибуција његових последица из других области створила је хитну ситуацију. Извор: ГОСТ Р 22. 0. 02-94

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција помоћу сигурносне и противпожарне заштите, 2010