Skip to main content

Речник Дмитрија

Падавине

1) Атмосферние- вода у течном или чврстом облику, пада изван облаке или преципитацију из ваздуха на површини земље и на објектима. Од облака О. пада као киша, росуља, снег, суснежица, снег и лед пелета, снег житарица, градом, суснежица, ледена игала. Директно из ваздуха су роса, мраз, текући раид, сипање.