Skip to main content

Правила заштите од пожара

1) скуп одредби којим се утврђује редослед усаглашености са захтевима и нормама заштите од пожара за изградњу и рад објеката; 2) тип пожара сигурносни стандард који регулише захтеве заштите од пожара за групу хомогених заштитних објеката или активности које утврђују правила (одредбе које описују радње које треба обавити) за понашање људи, поступак организовања производње, обављање посла (услуга) и одржавање просторија, зграда (објеката) и територија, обезбеђивање сигурности људи, упозоравање и гашење ватре.

ЕдвАРТ. Речник појмова Министарства за ванредне ситуације, 2010