Skip to main content

ФИКСНИ ПЕРЦЕНТ

ФИКСНА КАМАТА
ФИКСНИ проценат - проценат номиналне вредности обвезнице, коју издавалац обавезује да плати власнику обвезнице.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.