Skip to main content

Шумом Оптимал

шумом Оптимална
шумског земљишта, очувања природне еколошку равнотежу у том подручју.

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.