Skip to main content

ШУМАМА

ШУМАМА
сет правних правила која регулишу односе у вези са коришћењем шума и њихове заштите. Главни задаци совјетске шумарског законодавства предвиђају регулисање шумских односа како би се осигурало рационално кориштење, заштита, размножавање и повећање продуктивности шума да задовољи потребе привреде и становништва у дрво и других шумских производа, за побољшање заштите вода, клима-регулационих, санитарно-хигијенске, побољшање и друге корисне својства шума. Главни акти који садрже правне норме закона шумама су: Устав СССР-а и Устав републике Уније, Основи Форест законодавства СССР и Уније република. На основу ових принципа (усвојен од стране Врховног совјета СССР 17. јуна, 1977), које је одобрила Форест Цоде - законодавни акти који регулишу односе у вези са коришћењем шума на територији република Уније.

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.