Skip to main content

ШУМА друга група

Форест друга група
према класификацији усвојен у СССР - шуме, углавном са ограниченим експлоатације шума и вредности заштите који се налази у подручјима велике густине становништва и развијеном мрежом саобраћајница, као и шуме са мало средстава да спасе који захтевају ригорозније него уобичајене режиму рада. У шумама друге групе, индустријска сечња је ограничена и улази само у локални план сјече.
Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.

.