Skip to main content

Зелени плантаже

зелени засади

колекција дрвећа, жбуња и зељастих биљака у одређеној области (ГОСТ 28329-89.)

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010

<Зелене површине колекција дрвећа, жбуња и зељастих биљака у одређеној области (ГОСТ 28329-89).
ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010

.