Skip to main content

Зелених површина јавне

зелених површина јавне

парцеле, намењене за различите облике рекреације. Напомена: Живописних заједничким просторијама укључују паркове, паркове, баште, тргови, булевари, урбаних шума (гост 28329-89.)

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010

Уређена површина уобичајене употребе
зелене површине, намењена различитим облицима рекреације. Напомена: За зеленило заједничке области укључују шумске паркове, паркове, баште, јавне баште, булеваре, урбане шуме (ГОСТ 28329-89).

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.