Skip to main content

Излаз топлоте генератора топлоте

Количина топлоте пренете на воду (носач топлоте) по јединичном времену. Извор: СНиП 41-01-2003

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција помоћу сигурносне и противпожарне заштите, 2010