Skip to main content

Хибридизација

ХИБРИДИЗАЦИЈА -и; ф. Прелазак организама хетерогених у родне односе, припадају различитим врстама, расама итд. Г. у сточарству. г. културних биљака са локалним дивљима. * * * хибридизација клијања хетерогених у родним односима организама. Један од најважнијих фактора у еволуцији биолошких облика у природи. Примењено да би се стекли економски вредни облици животиња и биљака. Прелазак појединаца исте врсте (различите подврсте, сорте, стијене или линије) назива се интраспецифична хибридизација, а различите врсте или генера - названа даља хибридизација. * * * ХИБРИДИЗАЦИЈСКА ГИБРИДИЗАЦИЈА, прелазак хетерогених у наследни однос организама. Један од најважнијих фактора у еволуцији биолошких облика у природи. Примењено да би се стекли економски вредни облици животиња и биљака. Прелазак појединаца исте врсте (различите подврсте, сорте, стијене или линије) назива се интраспецифична хибридизација, а различите врсте или родови се називају даља хибридизација.

Енциклопедијски речник. 2009.