Skip to main content

Хидратација

Хидратација с; ф. Физичкохемијски процес интеракције супстанци са водом. г. оксиди. Реверзибилна г. * * * хидратација је додавање воде супстанци. Уништавање се може јавити са молекулима воде, као у синтези етанола из етилена, са или без њиховог уништавања, на пример у формирању кристалних хидрата. Одређује растворљивост супстанци у води, електролитичка дисоцијација једињења са јонском везом. * ГИДРАТАТСИИАГИДРАТАТСИИА (од грчког "Хидрос." - Ватер), интеракције молекула, атома или јона са водом. У овом случају може се десити и са уништавањем молекула воде, и без њега. У другом случају формирају се једињења константног и варијабилног састава - хидрати. За многе једињења, посебно соли, кристалне хидрате су познати ( см. кристални хидрат). Хидратација узрокује растворљивост материја у води, као и електрични дисоцијације ( см. дисоцијација) једињења са јонским везама. У органској хемији ( види ОРГАНСКА ХЕМИЈА) хидратација се често назива било каква хемијска реакција са водом.

Енциклопедијски речник. 2009.