Skip to main content

Хидраулична кочница

хидраулична кочница1) кочница са хидрауличним погоном. 2) назив постоља за пробијање мотора (унутрашње сагоревање, паре) и њихово испитивање ради утврђивања снаге. Хидраулична кочница претвара рад мотора у топлоту, која се одваја од воде која пролази кроз њега. * * * ХИДРАУЛИЧНА КОЧНИЦА,

1) кочница са хидрауличним погоном.

2) Назив постоља за рад у моторима (унутрашње сагоревање, паре) и њихово испитивање ради утврђивања снаге. Хидраулична кочница претвара рад мотора у топлоту, која се одваја од воде која пролази кроз њега.

Енциклопедијски речник. 2009.