Skip to main content

Хидраулични шок

утицај наглог повећања или смањења притиска покретне течности са наглом смањењем или повећањем брзине протока.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010