Skip to main content

Гидразосоединенииа

гидразосоединенииаорганицхеские једињења која садрже гидразогруппу -НХ-НХ-, везан за две хидрокарбил групе (на пример, као у Ц хидразобензене 6 Х 5 -НХНХЦ 6 Х 5 ). * ГИДРАЗОСОЕДИНЕНИИАГИДРАЗОСОЕДИНЕНИИА, органска једињења садрже гидразогруппу -НХ-НХ-, везана за две хидрокарбил групе (нпр. Као у хидразобензене Ц 6 Х 5 -НХНХЦ 6 Х 5 ).

Енциклопедијски речник. 2009.