Skip to main content

Хидро

ХИДРОГЕНЕРАТОР -а; м. [са грчког. хидор - вода и генератор - произвођач]. Генератор електричне струје погоњен хидротурбином. * * * хидрогенератор (из хидро ... и генератор), синхрони генератор, ротиран хидрауличном турбином. Ротор хидрогенератора монтиран је на једну (обично вертикалну) осовину са радним колом турбине. Снага хидроенергија до 600 МВ и више. * ГИДРОГЕНЕРАТОРГИДРОГЕНЕРАТОР (из хидро ... ( см. ХИДРО ... (део сложеним речима)) и генератора ( см. ГЕНЕРАТОР)), а синхрони генератор ( см. СИНХРОННИ ГЕНЕРАТОР), ротиран хидрауличном турбином. Ротор хидрогенератора монтиран је на једну (обично вертикалну) осовину са радним колом турбине. Снага хидрогенератор до 700 МВ и више.

Енциклопедијски речник. 2009.