Skip to main content

Заступљеност у индексу

ИНДЕКС ПОКРИВАЊЕ
стоцк индек, израчунава дељењем броја хартија од вриједности, стопа којих повећати или смањити на оперативно дан, о броју питања укључених у ове трансакције.

Раизберг БА, Лозовскиј Л. Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.