Skip to main content

Интеграције, економски

интеграције, економски
(интеграција, економски) Организација економских активности на такав начин да националне границе Не ометајте ово. Потпуна економска интеграција подразумева слободну трговину свим робама и услугама, неограничену покретљивост капитала, потпуну слободу кретања и формирање предузећа, неограничени проток информација и идеја. То би такође значило елиминацију националних разлика у опорезивању, финансирању социјалних услуга, у законима који регулишу конкуренцију, монопол и заштиту животне средине; и евентуално и јединствену валуту. Пуна економска интеграција је очигледно веома далеки изгледи за свет у целини, али неки део пута у том правцу је усвојен таквим економским групацијама као што је Европска унија (ЕУ) (Европска унија, ЕУ) и споразума о слободној трговини у Северној Америци (НАФТА) ( Северноамерички споразум о слободној трговини, НАФТА). Даље кретање ка интеграцији сматра се пожељним за земље с сличним усјевима; Међутим, није јасно да ли је то пожељно уопште где постоје велике разлике у култури.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник.2000.