Skip to main content

Карст

геолошки феномен (процес) повезана са повећаним растворљивости камењем (углавном карбонат, сулфат, халогенида) у активном циркулације подземних изразио хемијски процес и механичке трансформација стене формира подземних шупљина, површинске лијевове, дипове, поравнање (крашке деформације). К. карактерише комплексом подземних (пећина, каналима, тунелима, природних бунара) и површина (кратерима, ровова, Понор, басен, Полиа) Ландформс необичну циркулацију и режим подземних вода, река мреже (угрожена у подземним шупљинама) и језера. Крашки процес се може активно активирати помоћу техногених утицаја. К. представља велику опасност у изградњи објеката и објеката. За идентификацију К. специјалних инжењерских геолошких, хидрогеолошких и геофизичких истраживања.

ЕдвАРТ. Речник појмова Министарства за ванредне ситуације, 2010