Skip to main content

Катастар депоније

систематизоване информације о прошлим мудфлововима и базама мудфлова. Подаци о муљним сливовима обухватају податке о локацији и морфометрији - апсолутној висини уста и извору водотока, њеној дужини и просјечном нагибу, сливу. Информације о прошлим селима садрже податке о датумима спуштања. разлог настанка, врста блата у саставу, волумен блата, карактеристике дизајна брзине, протока. густина. Ц. са. заједно са резултатима истраживања на терену, представљају блок иницијалних (примарних) информација о феноменима блата.

ЕдвАРТ. Речник појмова Министарства за ванредне ситуације, 2010