Skip to main content

Пошумљавање ПРИРОДНО

пошумљавање ПРИРОДНО
формирање шума на природан начин на шумском земљишту претворен једном индустријског развоја; један од примјера примарне сукцесије екосистема.

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.