Skip to main content

ЛИМИТНИ ТРОШКОВИ

ЛИМИТНИ ТРОШКОВИ
ЛИМИТНИ ТРОШКОВИ - повећање трошкова предузећа, фирме, предузетника, који је потребан за повећање производње, робе по јединици.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.