Skip to main content

Логаритамске линеарна функција

логаритамска линеарна функција
(лог-линеарна функција) фунцтион, у којој логаритам зависне варијабле линеарно изразити логаритма свог аргумента. Сходно томе, лн (и) = и + β лн (к) логаритамска линеарна.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.