Skip to main content

Национални интереси Русије

скуп уравнотежених интереса појединца, друштва и државе у економским, политичким, друштвеним, међународним, информацијским, војним, граничним, еколошким и другим сферама.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010