Skip to main content

Уређај за ноћни вид

оптичком уређају који служи за добијање видљиве слике објеката (мета) и терена у мраку. Главни елементи ПН. ц. - објективни, електронско-оптички претварач и окулар. Видљива слика објекта добија се претварањем инфрацрвене зрачења објекта у зрачење које је видљиво за око особе.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010