Skip to main content

ЈАВНЕ ЦИЉУЛАЦИЈЕ

ЛИЧНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
КАЛКУЛАЦИЈЕ ПАПИРЈА - прорачунавање без употребе папирних докумената, најчешће коришћењем електронских плаћања.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.