Skip to main content

Спречавање штете по животну средину од емисије атмосферских загађивача

спречавању штете по животну средину од загађивач материје у атмосферу

евалуације у новчаном смислу могућих негативних ефеката загађујућих материја, која је у посматраном периоду је избећи као резултат конзервацију Органи комплексних мера заштите ваздуха, имплементација програма за заштиту животне средине ((Привремене смернице за одређивање избећи штете по животну средину. Одобрено од стране председавајућег Државног комитета за екологију Руске Федерације 09. 03. 99.)

едвАрт. Услови и дефиниције животне средине, природних ресурса и безбедности. Дицтионари животне средине, 2010

<- 1 ->
спречавање штете животној средини изазване емисије загађујућих материја у атмосферу
евалуацију у новцу потенцијални негативни ефекти загађујућих материја које посматраног периода је избегнуто као резултат органа за заштиту животне средине, спроводи комплекс мера заштите ваздуха, спровођење програма заштите животне средине (привремени метод одређивања избегавати штете по животну средину.Одобрен од стране председника Државног одбора за екологију Руске Федерације 09. 03. 99).

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.