Skip to main content

А ТСЕНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ТСЕНОПОЛУЦХАТЕЛИ

ТСЕНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТСЕНОПОЛУЦХАТЕЛИ
ТСЕНОПРОИЗВОДИТЕЛИ и ТСЕНОПОЛУЦХАТЕЛИ - почињени конкуренти су "тсенополуцхателиами" јер се ниво тржишне цене као датост и не зависи од њихов утицај; монополисти се често називају "произвођачима цена", јер сами постављају ниво тржишне цене.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.