Skip to main content

ЗАШТИТА Вилдлифе

Заштита дивљачи

активност усмерену на очување биолошке разноврсности и одрживо постојање дивљих животиња, као и да се створе услови за одрживо коришћење и репродукцију дивљих животиња (закон "о дивљачи".) ЕдвАрт термини и дефиниције животне средине, природне ресурсе и безбедност Дицтионари животне средине 2010

<- 1 - ..>

Заштита Вилдлифе
активност у циљу очувања биолошке разноврсности и одрживог постојања! и стварање услова за одрживо коришћење и репродукцију објеката за заштиту животне средине (Закон о животињском свијету).
ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010

.