Skip to main content

Сертификат за карантин

документ који издају органи јавне службе о карантину постројења земље извознице, који потврђује несагледност биљних производа карантинским штеточинама.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010