Skip to main content

Надзор карантина

Систем карантинских мера превентивних и антипидемичних мера, који обезбеђују спречавање увоза карантинских инфекција из иностранства и њихово елиминисање у случају настанка таквих на територији земље.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010