Skip to main content

ПРОСТОРСКА СИТУАЦИЈА

СПАЦЕ СПАЦЕ
ИЗБОР ПРОСТОРА - скуп индикатора који мјери вриједност варијабле за различите економске јединице (домаћинства, фирме, државе или нације) у одређено вријеме.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.