Skip to main content

Стабилност косина

Способност косина да одржавају главне параметре унутар утврђених норми за све врсте спољашњих и унутрашњих утицаја.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010