Skip to main content

Државна санитарно-епидемиолошке правила и норме

регулаторних правни акти успостављају захтеве санитарно-епидемиолошке, у Вол. х критеријуми безбедности и (или) исправности фактора животне средине за људе, хигијенских и других стандарда, од којих је пропуст представља опасност по живот и здравље људи, као и претње. озникновенииа и ширење болести.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010