Skip to main content

Индустријских удеса

водећих индустријских несрећа са људским жртвама, штетности по људско здравље или разарања и уништавања објеката, материјалних средстава на некој значајној мјери, као што је довело до озбиљног оштећења животне средине.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010