Skip to main content

Кулинарски речник

Сигнал грешке

Сигнал који генерише компонента АЦАС-а, коју АПЦС перципира као неуспјех ове компоненте. Извор: НПБ 58-97 ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција помоћу сигурносне и противпожарне заштите, 2010