Skip to main content

Штетних фактора извор катастрофе

опасности или процеси изазвани извора хитне и карактеришу физичким, хемијским и биолошким активностима или манифестације које су утврђене или изражене од стране надлежног ПФ. Разликовати примарну и секундарну П. ф.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010