Skip to main content

Одлив муља ситуација

вероватноћа непосредног клизишта изазваних временским условима или променљивим околностима у центрима порекла. Постоји, на пример, на очекиване тушева са падавинама изнад критичног преливне глацијална брану језера усред стабилног врућине, итд

едвАрт. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010