Skip to main content

ВАЛУЕ, АБСОЛУТЕЛИ

ВАЛУЕ, АБСОЛУТЕ
(вредност, апсолутна) : модул.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.