Skip to main content

Оружје електромагнетних импулса

тип оружја нуклеарног и не-нуклеарне генератори електромагнетног зрачења намењена за укидање електронских система и електричних каблова војне опреме, наоружања, објеката привреде и инфраструктуре, брисање информација у базама података и оштећења рачунара.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010